Uwaga Interesanci - numery do kontaktu telefonicznego i adresy e-mail do kontaktu drogą elektroniczną.

Aktualności » Uwaga Interesanci - numery do kontaktu telefonicznego i adresy e-mail do kontaktu drogą elektroniczną.

U W A G A    I N T E R E S A N C I

 

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, apelujemy o:

1) ograniczenie do niezbędnego minimum osobistego kontaktu z pracownikami stacji, większość spraw można załatwić telefonicznie lub mailowo:

 1. Komórka organizacyjna

  Telefon

  Mail

  Sekretariat

  58 5624011

  58 5624012

  psse.starogardganski@pis.gov.pl

  sekretariat@psse-starogard.pl

  Sekcja Epidemiologii

  w. 23 – kierownik

  w. 16

  epidemiologia@psse-starogard.pl

  Sekcja Higieny Komunalnej

  w. 26

  komunalna@psse-starogard.pl

  Sekcja Higieny Żywności Żywienia

  i Produktów Kosmetycznych

  w. 13

  zywnosc@psse-starogard.pl

  Sekcja Higieny Pracy

  w. 16

  higienapracy@psse-starogard.pl

  Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia z Higieną Dzieci i Młodzieży

  w. 18

  hdim@psse-starogard.pl

  oswiata@psse-starogard.pl

  Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny

  w. 17

  nadzorsanitarny@psse-starogard.pl

  Oddział Laboratoryjny

  w. 25 - kierownik

  w.20-bakteriologia

  w. 22 - woda

  laboratorium@psse-starogard.pl

  Pokój przyjmowania próbek i wydawania wyników

  w. 19

   

   

Numer alarmowy stacji – 699 670 418

 

2) uiszczanie opłat za badania laboratoryjne i inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej przelewem na konto stacji,

3) wyrażenie zgody na otrzymywanie sprawozdań z badań drogą mailową.

4) zasady przyjmowania interesantów w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Starogardzie Gdańskim

W przypadku braku możliwości załatwienia sprawy drogą mailową lub telefonicznie i konieczności dostarczenia stosownych dokumentów czy złożenia wyjaśnień, możliwy jest kontakt osobisty z pracownikami PSSE w Starogardzie Gdańskim wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

Interesanci umówieni na wizytę są zobowiązani do:

a) punktualnego przybycia na wyznaczoną godzinę,

b) dezynfekcji rąk (środki dezynfekcyjne udostępnione są wewnątrz budynku),

c) zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maseczki (za wyjątkiem osób, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia) oraz odsłonięcia twarzy w celu identyfikacji na wniosek pracownika Stacji,

d) zachowania bezpiecznej odległości od innych osób (1,5m – 2,0m).