Światowy Dzień Zdrowia 2019

Promocja Zdrowia » Akcje / Kampanie » Światowy Dzień Zdrowia - 7 kwietnia » Światowy Dzień Zdrowia 2019

Światowy Dzień Zdrowia został ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia (WHO)
i obchodzony jest każdego roku 7 kwietnia. Głównym przesłaniem tego święta jest zwrócenie uwagi na najważniejsze problemy zdrowotne dotyczące społeczeństw na całym świecie.

W bieżącym roku tematem przewodnim Światowego Dnia Zdrowia (World Health Day) i zarazem hasłem tegorocznych obchodów jest „Uniwersalny zasięg/dostęp do opieki zdrowotnej” ze szczególnym uwzględnieniem roli systemu podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Chodzi
o dostęp do opieki zdrowotnej na odpowiednim poziomie, który obejmuje pełne spektrum usług potrzebnych człowiekowi przez całe życie – od promocji zdrowia po profilaktykę, leczenie, rehabilitację i opiekę paliatywną. Jest to kontynuacja ubiegłorocznego tematu Światowego Dnia Zdrowia.

Zdrowie jest prawem człowieka a powszechne ubezpieczenie zdrowotne powinno zapewnić ludziom dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych, tych których potrzebują, zawsze kiedy i gdzie zajdzie taka konieczność. Dostęp do powszechnej opieki medycznej nie powinien również sprawiać trudności finansowych, a jednak nadal miliony ludzi na całym świecie musi wybierać pomiędzy opieką medyczną a jedzeniem, ubraniem lub nawet mieszkaniem. Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia, co najmniej połowa ludzi na całym świecie nie otrzymuje potrzebnych im usług zdrowotnych, a każdego roku ok. 100 milionów ludzi żyje w skrajnym ubóstwie z powodu wydatków na zdrowie.

Światowa Organizacja Zdrowia, podczas tegorocznych obchodów Światowego Dnia Zdrowia wzywa wszystkich ludzi do działania
i zachęca do rozmowy ze swoim lokalnym pracownikiem służby zdrowia w celu uzyskania informacji i wsparcia, którego potrzebują, aby zadbać o własne zdrowie i zdrowie swojej rodziny.

Wzywa pracowników służby zdrowia, którzy są głosem swoich pacjentów, do wspierania zdrowia dla wszystkich. Pracownicy służby zdrowia, udzielając wysokiej jakości porad i opieki zdrowotnej, mają możliwość zmiany życia ludzi, która jest możliwa min. poprzez wzmocnienie w pacjentach potrzeby dbania o własne zdrowie.

W kampanii mowa jest również o tym, że zdrowie to wybór polityczny i że konieczne jest zwiększenie inwestycji w podstawową opiekę zdrowotną, aby urzeczywistnić powszechną ochronę zdrowia. Właściwe zbieranie i gromadzenie danych dotyczących zdrowia, pozwoli kierować zasoby i wprowadzać zmiany tam, gdzie są one najbardziej potrzebne.

Więcej o Światowym Dniu Zdrowia 2019 na stronie internetowej Światowej Organizacji Zdrowia: https://www.who.int/campaigns/world-health-day/world-health-day-2019