Światowy Dzień Zdrowia 2018

Promocja Zdrowia » Akcje / Kampanie » Światowy Dzień Zdrowia - 7 kwietnia » Światowy Dzień Zdrowia 2018

Światowy Dzień Zdrowia 2018 - „Zdrowie dla wszystkich”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starogardzie Gdańskim informuje,
że w dniu 7 kwietnia odbędą się coroczne obchody Światowego Dnia Zdrowia, w tym roku pod hasłem „Zdrowie dla wszystkich” (Health For All). To już 70-ty, jubileuszowy rok działalności Światowej Organizacji Zdrowia, która w tym roku wzywa światowych przywódców do spełnienia obietnicy, którą złożyli podpisując Cele Zrównoważonego Rozwoju w 2015 r. i zaangażowania w konkretne działania służące poprawie zdrowia dla wszystkich. Oznacza to zapewnienie każdemu dostępu do opieki zdrowotnej na niezbędnym poziomie niezależnie od miejsca i zasobności portfela.

Jest to doskonała okazja do globalnych i lokalnych dyskusji na temat sposobów osiągnięcia zdrowia dla wszystkich.

Celem Światowego Dnia Zdrowia jest skupienie uwagi na konieczności zapewnienia powszechnej opieki zdrowotnej i możliwych do osiągnięcia zyskach płynących z tego faktu. Światowa Organizacja Zdrowia wraz z partnerami podzieli się przykładowymi sposobami osiągnięcia powszechnej opieki zdrowotnej poprzez serię wydarzeń i debat. Cytując Dyrektora Generalnego WHO, „nikt nie powinien wybierać między śmiercią,
a trudnościami finansowymi. Nikt nie powinien wybierać pomiędzy kupieniem leków,
a kupieniem jedzenia”
.

 

Najważniejszymi przesłaniami Światowego Dnia Zdrowia 2018 są m.in. następujące idee:

  • Nikt nie powinien wybierać między dobrym stanem zdrowia, a innymi życiowymi potrzebami.;
  • Powszechna opieka zdrowotna jest kluczem do zdrowia i dobrostanu ludzi i narodów.;
  • Każdy może mieć wpływ na sposób osiągnięcie powszechnej opieki zdrowotnej poprzez wzięcie udziału w dyskusji o powszechnej opieki zdrowotnej. Zbyt wielu ludzi jest pomijanych w opiece zdrowotnej. „Powszechny” oznacza „dla wszystkich”, bez dyskryminacji i pominięcia kogokolwiek. Wszyscy i wszędzie mają prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych, których potrzebują bez jednoczesnego spychania na skraj ubóstwa.