Promocja Zdrowia

Alicja Latuszewska
Monika Stormowska - Rekowska

pokój nr 1
tel. (58) 56 240 11 lub (58) 56 240 12 wew.18

oswiata@psse-starogard.pl