Programy

Promocja Zdrowia » Programy

PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ  OŚWIATĘ ZDROWOTNĄ I PROMOCJĘ ZDROWIA POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W STAROGARDZIE GDAŃSKIM


PROGRAM OGRANICZANIA ZDROWOTNYCH NASTĘPSTW PALENIA TYTONIU W POLSCE - program o zasięgu krajowym, realizowany od 2008 roku, kierowany do ogółu społeczeństwa.

CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NASprogram antynikotynowy o zasięgu krajowym, kierowany do dzieci w wieku 5 - 6 lat oraz do ich rodziców i nauczycieli, realizowany od 2009 roku. ZAKOŃCZONY

BIEG PO ZDROWIE - krajowy program edukacyjny o tematyce antynikotynowej kierowany do uczniów klas IV szkół podstawowych. Pierwsza edycja programu zrealizowana została w roku szkolnym 2016/2017.

TRZYMAJ FORMĘ! - program edukacyjny o zasięgu krajowym, dotyczący zdrowego żywienia i aktywności fizycznej realizowany od 2006 roku w szkołach podstawowych oraz gimnazjalnych.

KRAJOWY PROGRAM ZWALCZANIA AIDS I ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV - ogólnopolski program, realizowany różnymi formami od 1993 roku, kierowany do ogółu społeczeństwa.

ZNAMIĘ! ZNAM JE? krajowy program edukacyjny kierowany do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Celem programu jest zwiększenie świadomości na temat czerniaka - jednego z najbardziej agresywnych nowotworów skóry.

PODSTĘPNE WZW -  krajowy program edukacyjny kierowany do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, dotyczący wiedzy na temat wirusowego zapalenia wątroby typu B i C.

PROFILAKTYCZNY PROGRAM W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIU OD TYTONIU, ALKOHOLU I INNYCHŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH -  "ARS, czyli jak dbać o miłość" - krajowy program edukacyjny realizowany w ramach projektu: "Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych" w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy od roku szkolnego 2013/2014. Adresatami programu są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

ZDROWIE KOBIETY / POPULACYJNY PROGRAM PROFILAKTYKI I WCZESNEGO WYKRYWANIA RAKA SZYJKI MACICY I RAKA PIERSI ZAKOŃCZONY

PROFILAKTYKA WSZAWICY: "CO CI CHODZI PO GŁOWIE?" - program edukacyjny o zasięgu lokalnym. Celem programu jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się wszawicy (pedikulozy) poprzez edukację dzieci i rodziców. ZAKOŃCZONY

Ponadto prowadzone jest poradnictwo, dystrybucja materiałów, realizowana jest edukacja w zakresie grypy, gruźlicy, wszawicy, dopalaczy, zakażeń meningokokowych, zatruć grzybami, chorób odkleszczowych - zgodnie z bieżącymi potrzebami społeczeństwa.