Laboratoria

 

Uwaga!

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną związaną z SARS-CoV-2 informujemy, że:

Laboratorium Bakteriologii wykonuje badania kału do celów sanitarno – epidemiologicznych po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr tel. 58 562 40 11 wew. 19

 

Sporotesty po sterylizacji można dostarczać do PSSE we wtorki do godz 13:00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr tel. 58 562 40 11 wew. 19

 

LABORATORIUM BADAŃ ŚRODOWISKOWYCH wykonuje badania wody pod kątem mikrobiologicznym i fizyko-chemicznym po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr tel. 58 562 40 11 wew. 22

W związku ze stanem pandemii LABORATORIUM BADAŃ ŚRODOWISKOWYCH uprzejmie prosi, aby środek transportu wyznaczony na potrzeby poboru próbek wody dysponował tylnimi siedzeniami, był czysty, przewietrzony, a uchwyty zdezynfekowane.