Laboratoria

 

LABORATORIUM BADAŃ ŚRODOWISKOWYCH
 

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI:
 

- wykonywanie badań mikrobiologicznych oraz fizyko-chemicznych wody w ramach monitoringu wody do spożycia,


- wykonywanie badań fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych wód z kąpielisk śródlądowych oraz z basenów kąpielowych.

 

Zakres badań ustalany jest w zależności od potrzeb klienta
 
Cena za badania uzależniona jest od zakresu badań i liczby badanych próbek.
 
Przyjmowanie próbek do badań:  poniedziałek – czwartek w godz. 08:00-13:30 (przerwa od 11:00 do 11:30)


Wydawanie sprawozdań z badań:  poniedziałek – piątek w godz. 08:00- 14:30 (przerwa od 11:00 do 11:30)

 


LABORATORIUM BAKTERIOLOGII 

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI:

 

- badania bakteriologiczne w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella i Shigella,
 
- badania mikrobiologiczne testów biologicznych stosowanych do kontroli aparatury sterylizacyjnej.


Przyjmowanie próbek do badań: poniedziałek – czwartek w godz. 07:30-11:00 (przerwa od 11:00 do 11:30)

Wydawanie wyników z badań: poniedziałek – piątek w godz. 08:00-15:00 (przerwa od 11:00 do 11:30)