Krajowy Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV

Aktualności » Krajowy Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV

 

 

Głównymi zadaniami Programu są:

  • Ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń HIV m.in. poprzez zapewnienie odpowiedniego dostępu do informacji, edukacji i usług w zakresie profilaktyki HIV/AIDS, tj.: prowadzenie długofalowych programów profilaktyczno-edukacyjnych dla młodzieży, organizowanie uświadamiających kampanii medialnych, rozszerzanie sieci punktów wykonujących testy na obecność HIV z profesjonalnym poradnictwem, międzynarodowa wymiana doświadczeń w walce z HIV/AIDS;

  • Poprawa jakości życia i dostępu do opieki zdrowotnej dla osób żyjących z HIV/AIDS oraz ich bliskich poprzez promowanie i wspieranie działań organizacji pozarządowych i wolontariatu w zakresie profilaktyki HIV, pomocy zakażonym HIV i chorym na AIDS, promowanie projektów integracji z chorymi.

Program realizowany jest od 1993 roku w różnych formach, miedzy innymi:

  • poprzez kampanię medialną realizowaną z udziałem Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej,

  • obchody Światowego Dnia AIDS - 1 grudnia,

  • systematyczne działania edukacyjne w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV,

  • edukacja i uświadamianie społeczeństwa.

        Głównym celem organizowanych kampanii jest przekazanie informacji i wiedzy na temat zapobiegania zakażeniom HIV i zachęcanie ludzi do wykonania nieodpłatnych badań testowych w kierunku HIV, propagowanie wierności partnerskiej. Od 2001 roku Krajowe Centrum ds. AIDS prowadzi nieprzerwany proces edukacji społecznej, którego celem jest stopniowe zmniejszenie liczby zakażeń HIV/AIDS w społeczeństwie. Proces edukacji otwierała w 2001 r. skierowana do kobiet kampania: "Nie daj szansy AIDS. Bądź odpowiedzialna". Kolejne kampanie nakłaniały do refleksji, podejmowania rozmów. Pokazywano postawy ryzykowne. Nakłaniano do zrobienia testu i rozpoczęcia z "czystym kontem". Większa wiedza = mniej zakażeń. W Polsce główną drogę zakażeń HIV stanowią ryzykowne zachowania seksualne. Najczęściej zakażają się osoby będące w grupach wiekowych od 18 do 29 lat oraz od 29 do 39 lat.
         W latach 2008 i 2009 trwała ogólnopolska społeczna kampania multimedialna "Wróć bez HIV", która będzie trwać do listopada 2009 roku, zakończy się 1 grudnia 2009 obchodami Światowego Dnia Zwalczania AIDS. Wykorzystywana była reklama radiowa, prasowa, internetowa oraz billboardy, plakaty, ulotki, kalendarze i szereg innych materiałów promocyjnych. Kampania skierowana była do osób podróżujących w kraju i za granicę - zarówno w celach turystycznych, jak i zarobkowych. W ramach kampanii powstały trzy koncepcje - jedna z myślą o osobach podróżujących w celach turystycznych, druga dla osób wyjeżdżających do pracy, trzecia dla klientów osób sprzedających usługi seksualne. Kolejny raz kampania kierowana była przede wszystkim do ludzi młodych stanowiących najbardziej mobilną grupę, aktywnych seksualnie - żyjących w związkach formalnych, nieformalnych i nieposiadających stałego partnera, często podczas wyjazdów szukających nowych związków, często zmieniających partnerów. Polacy mają wiedzę na temat HIV/AIDS, ale nie stosują jej w życiu codziennym, brakuje im wyobraźni do zrozumienia konsekwencji ryzykownych zachowań. Nie odnoszą możliwości zakażenia HIV do siebie. Kampania jest kluczowym elementem działań profilaktycznych w Polsce i ma na celu ograniczenie zasięgu epidemii HIV/AIDS, podniesienie poziomu wiedzy na temat zapobiegania zakażeniom HIV i zachęcanie ludzi do unikania ryzykownych zachowań i wykonania nieodpłatnych badań testowych w kierunku HIV, propagowanie wierności partnerskiej, w której związek dwojga ludzi oparty jest na wzajemnej miłości, wierności i zaufaniu.
         W ramach realizacji programu organizowany jest Wojewódzki Przegląd Małych Form Teatralnych adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz Powiatowy Konkurs Małych Form Teatralnych dla gimnazjów, którego jesteśmy współorganizatorem wraz ze Starostwem Powiatowym w Starogardzie Gdańskim.

Więcej informacji na temat programu można znaleźć na stronach internetowych:


http://www.hiv.pl/
http://www.aids.gov.pl/
http://www.biotechnolog.pl/wirusologia-hiv-aids.htm