Kierownictwo

                          

 

 

KIEROWNICTWO POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ
w STAROGARDZIE GDAŃSKIM
 
 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starogardzie Gdańskim
 
Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Starogardzie Gdańskim

 
Alicja Ćwiklińska
 
 
Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starogardzie Gdańskim
 
Zbigniew Wyka

 

Inspektor Ochrony Danych

Bartłomiej Baruchowski (b.baruchowski@psse-starogard.pl)

 

Osoba upoważniona ds. kontaku z mediami

Karolina Muchowska
tel. (058) 56-240-11

e-mail: 
psse.starogardgdanski@pis.gov.pl