Kampania „Melanż. oczekiwania vs. rzeczywistość”

Promocja Zdrowia » Akcje / Kampanie » Melanż. Oczekiwania vs. rzeczywistość » Kampania „Melanż. oczekiwania vs. rzeczywistość”

„Melanż. oczekiwania vs. rzeczywistość”

 – najważniejsze informacje o kampanii –

 

 1. Skrócony opis kampanii

„Melanż. Oczekiwania vs. rzeczywistość” to ogólnopolska kampania realizowana przez Główny Inspektorat Sanitarny w ramach Projektu „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”. Jej głównym celem jest zwrócenie uwagi młodzieży na negatywne skutki korzystania z używek. Kampania potrwa do końca marca 2017 r.

 1. Cele kampanii
 • zwrócenie uwagi młodzieży na negatywne skutki korzystania z używek;
 • rozpowszechnienie wiedzy na temat wpływu uzależnień na życie człowieka;
 • promocja zdrowego trybu życia, wolnego od nałogów.
 1. Adresaci kampanii
 • młodzież: najważniejszymi adresatami kampanii są nastolatkowie w wieku 15-19 lat;
 • rodzice;
 • nauczyciele i pedagodzy.  
 1. Organizator i partnerzy projektu
 • Organizatorem kampanii jest Główny Inspektorat Sanitarny (www.gis.gov.pl)
 • Partnerem merytorycznym kampanii jest Fundacja Edukacji Społecznej (www.fes.edu.pl
 • Kampania realizowana jest w ramach Projektu „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” (www.zdrowiewciazy.pl)
   
 • Partnerami Projektu są:
  • Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii (www.narkomania.gov.pl)
  • Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (www.parpa.pl)
  • Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie (www.imw.lublin.pl)
  • Instytutu Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi (www.imp.lodz.pl)
    
 • Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej (www.programszwajcarski.gov.pl)
 1. Najważniejsze elementy kampanii
 1. Najważniejsze wyniki badań[1] przeprowadzonych na potrzeby kampanii
 • najbardziej powszechną używką wśród polskich nastolatków jest alkohol – 90% piło (choć raz w swoim życiu) napoje alkoholowe
 • 65% polskich nastolatków paliło przynajmniej raz w swoim życiu papierosy
 • jedna trzecia polskich nastolatków paliła przynajmniej raz w swoim życiu marihuanę i substancje podobne
 • 4% polskich nastolatków próbowało przynajmniej raz w swoim życiu MDMA lub substancji podobnych
 • 4% polskich nastolatków próbowało przynajmniej raz w swoim życiu amfetaminy lub substancji podobnych
 • 30% polskich nastolatków nie potępia, gdy inni upijają się raz na tydzień, próbują LSD lub innego halucynogenu bądź extasy
 • jedna trzecia polskich nastolatków jest przekonana, że zażywanie używek od czasu do czasu nie niesie za sobą ryzyka uzależnienia
 • 28% polskich nastolatków uważa, że ich wyobrażenia dotyczące stosowania używek sprawdzają się w rzeczywistości
 • co drugi polski nastolatek żałuje swojego zachowania w trakcie imprezy
 1. Twórcy kampanii
 • Fabryka Komunikacji Społecznej (www.fks.com.pl): przygotowanie strategii i kreacji kampanii, realizacja projektu
 • Propeller Film Sp. z o.o. (www.propellerfilm.pl): produkcja spotów kampanii
 • Bartosz Piotrowski: reżyser i autor zdjęć do spotów kampanii
 

[1] Źródło: Badanie „Używki w świecie polskiej młodzieży” przeprowadzone przez Kantar Public (dawniej TNS Polska) metodą wywiadów internetowych (CAWI), w dniach 28.12.2016 r. – 8.01.2017 r., na reprezentatywnej próbie 500 Polaków w wieku 15-19 lat.