Higiena Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku

Nadzór Sanitarny » Higiena Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku

 

KIEROWNIK SEKCJI
Julita Piontek 

pokój nr 18
tel. (58) 56 240 11 lub (58) 56 240 12 wew.13
zywnosc@psse-starogard.pl