Dopalacze - infolinia

Promocja Zdrowia » Akcje / Kampanie » Dopalacze » Dopalacze - infolinia

DOPALACZE - NOWE NARKOTYKI

„Dopalacze"- terminem tym potocznie określa się grupę różnych substancji lub ich mieszanek o rzekomym lub faktycznym działaniu psychoaktywnym pochodzenia naturalnego lub syntetycznego, które nie znajdują się w wykazie substancji kontrolowanych przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.