BADANIA DO CELÓW SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH

Aktualności » BADANIA DO CELÓW SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH

Informujemy, że jeśli planujesz wykonywać pracę, do której podjęcia wymagane jest uzyskanie orzeczenia lekarskiego do celów sanitarno-epidemiologicznych, to niezbędne do tego celu badania (badanie w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella i Shigella) wykonywane są w laboratorium w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Starogardzie Gdańskim przy ul. Kanałowej 5. Pobór pojemników/próbówek do badań (kałówek), druk zlecenia oraz oddawanie materiału do badań realizowane jest w pokoju nr 5 na parterze budynku (pokój z okienkiem przed wejściem do laboratorium).

Wszelkie niezbędne informacje na ten temat można uzyskać telefonicznie pod nr telefonu 585624011 wew.19, osobiście w pokoju nr 5 lub z poniższej prezentacji.

 

Niektóre definicje z ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych  u ludzi (Dz.U. z 2018 r. poz. 151 ze zm.)

BADANIE SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNE - badanie, w którego skład wchodzą badanie lekarskie, badania laboratoryjne oraz dodatkowe badania i konsultacje specjalistyczne, wykonywane w ramach nadzoru epidemiologicznego w celu wykrycia biologicznych czynników chorobotwórczych lub potwierdzenia rozpoznania choroby zakaźnej;

BIOLOGICZNY CZYNNIK CHOROBOTWÓRCZY - posiadające zdolność wywoływania objawów chorobowych drobnoustroje komórkowe lub wytwarzane przez nie produkty, zewnętrzne i wewnętrzne pasożyty człowieka lub wytwarzane przez nie produkty, cząstki bezkomórkowe zdolne do replikacji lub przenoszenia materiału genetycznego, w tym zmodyfikowane genetycznie hodowle komórkowe lub wytwarzane przez nie produkty;

CHOROBA ZAKAŹNA - choroba, która została wywołana przez biologiczny czynnik chorobotwórczy;

NADZÓR EPIDEMIOLOGICZNY - obserwację osoby zakażonej lub podejrzanej o zakażenie, bez ograniczenia jej swobody przemieszczania się, wykonywanie badań sanitarno-epidemiologicznych u tej osoby w celu wykrycia biologicznych czynników chorobotwórczych lub potwierdzenia rozpoznania choroby zakaźnej oraz zebranie, analizę i interpretację informacji o okolicznościach i skutkach zakażenia (nadzór indywidualny), jak i stałe, systematyczne gromadzenie, analizę oraz interpretację informacji o zachorowaniach lub innych procesach zachodzących w sferze zdrowia publicznego, wykorzystywane w celu zapobiegania i zwalczania zakażeń lub chorób zakaźnych (nadzór ogólny);

NOSICIEL - osobę bez objawów choroby zakaźnej, w której organizmie bytują biologiczne czynniki chorobotwórcze, stanowiącą potencjalne źródło zakażenia innych osób;

ZAKAŻENIE - wniknięcie do organizmu i rozwój w nim biologicznego czynnika chorobotwórczego;

ZARAŹLIWOŚĆ - zdolność biologicznego czynnika chorobotwórczego do przeżycia i namnażania oraz do wywołania objawów chorobowych po przeniesieniu go do organizmu innego człowieka lub zwierzęcia.