Aktualności

U W A G A    I N T E R E S A N C I

 

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, apelujemy o:

1. ograniczenie do niezbędnego minimum osobistego kontaktu z pracownikami stacji, większość spraw można załatwić telefonicznie lub mailowo:

Numer alarmowy stacji – 699 670 418

2. uiszczanie opłat za badania laboratoryjne i inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej przelewem na konto stacji,

3. wyrażenie zgody na otrzymywanie sprawozdań z badań drogą mailową.